ព័ត៌មានថ្មីៗ

អាហារ ៧ មុខ ជួយរក្សាសម្រស់ក្មេងជាងវ័យ !!

វ័យចំណាស់ គឺជាជៀសមិនផុតពីជីវិតអ្នកឡើយ។ ប៉ុន្ដែដាក់សម្ពាធលើសម្រស់របស់អ្នកពេក អ្នកនឹងមិនអាចស្វែងភាពវ័យក្មេងបាននោះឡើយ។ បើទោ...

ឱសថបុរាណធម្មជាតិព្យាបាលរលាកថ្លើម

តើអ្នកបានយល់ដឹងអ្វីខ្លះហើយអំពី«ជំងឺថ្លើម»? សូមមិត្តអ្នកអានមកស្វែងយល់ពីជំងឺថ្លើមតាមប្រភេទដូចខាងក្រោម៖ ១. ជំងឺរលាកថ្លើមប្...

វិធីធ្វើស៊ុបផ្សិតសាច់មាន់!

គ្រឿងផ្សំ៖ - សាច់មាន់ ២៥០ក្រាម ហាន់ស្តើងៗល្មម (សាច់ទ្រូង សាច់ភ្លៅ តាមចំណងចំណូលចិត្ត) - ខ្ទិះដូង ១កូនចានចង្កឹះកន្លះ...

ឱសថបុរាណធម្មជាតិព្យាបាលរលាកថ្លើម

តើអ្នកបានយល់ដឹងអ្វីខ្លះហើយអំពី«ជំងឺថ្លើម»? សូមមិត្តអ្នកអានមកស្វែងយល់ពីជំងឺថ្លើមតាមប្រភេទដូចខាងក្រោម៖ ១. ជំងឺរលាកថ្លើមប្...

ឱសថធម្មជាតិព្យាបាលហើមចុកចាប់

ព្យាបាលជំងឺ៖ ហើមចុកចាប់ រុក្ខជាតិ៖ទឹកដោះគោ វិធីធ្វើ និងប្រើប្រាស់៖ -ឫស និងស្លឹកដាំទឹកផឹកព្យាបាលហើមចុកចាប់ ...

អាហារ ៧ មុខ ជួយរក្សាសម្រស់ក្មេងជាងវ័យ !!

វ័យចំណាស់ គឺជាជៀសមិនផុតពីជីវិតអ្នកឡើយ។ ប៉ុន្ដែដាក់សម្ពាធលើសម្រស់របស់អ្នកពេក អ្នកនឹងមិនអាចស្វែងភាពវ័យក្មេងបាននោះឡើយ។ បើទោ...

ឱសថបុរាណធម្មជាតិព្យាបាលរលាកថ្លើម

តើអ្នកបានយល់ដឹងអ្វីខ្លះហើយអំពី«ជំងឺថ្លើម»? សូមមិត្តអ្នកអានមកស្វែងយល់ពីជំងឺថ្លើមតាមប្រភេទដូចខាងក្រោម៖ ១. ជំងឺរលាកថ្លើមប្...

វិធីធ្វើស៊ុបផ្សិតសាច់មាន់!

គ្រឿងផ្សំ៖ - សាច់មាន់ ២៥០ក្រាម ហាន់ស្តើងៗល្មម (សាច់ទ្រូង សាច់ភ្លៅ តាមចំណងចំណូលចិត្ត) - ខ្ទិះដូង ១កូនចានចង្កឹះកន្លះ...

ស្លឹកការ៉ុតល្អសំរាប់សុខភាព ប៉ុន្តែគេរមែងបោះចោល ដោយរំលងពីអត្ថប្រយោជន៍!

ជាយូរមកហើយ មនុស្សបានបោះស្លឹកការ៉ុតចោល ដោយគិតថាវាមិនបានការ។ នោះមកពីអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនច្បាស់ទេអំពីរបៀបធ្វើ និងមិនយល់ដឹងអំព...
- Advertisement -
- Advertisement -

ព័ត៌មានថ្មីៗ

error: Content is protected !!