ព័ត៌មានថ្មីៗ

សំបកមង្ឃុត ព្យាបាលដំបៅចាស់ ឬថ្មី និងដំបៅទឹកនោមផ្អែមមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ព្យាបាលរាករូសរ៉ាំរ៉ៃ ការពារស្បែកពិការរលាក និងការប...

១. ព្យាបាលដំបៅធម្មតា * វិធីធ្វើ៖ -យកសំបកម្ឃុត មកចិញ្ច្រាំឲ្យល្អិតៗ រួចយកទៅហាលអោយស្ងួត -បន្ទាប់មក យកសំបកម្ឃុតដែលស្...

ការយល់ដឹងអំពីការចុះសម្ពាធឈាម Understanding of Hypotension / Low Blood Pressure

សម្ពាធឈាមនៅក្រោម ៩០/៦០ ត្រូវបានចាត់ទុកថាសម្ពាធឈាមទាប។ សម្ពាធឈាម​ខាងលើ គឺជាសម្ពាធឈាមពេលបេះដូងច្របាច់បញ្ចេញឈាម។ សម្ពាធឈាមខ...

វិធីងាយៗក្នុងការកំចាត់ចៃ ស្រមើលក្នុងទ្រុង និងសំបុកមាន់

វិធីងាយៗក្នុងការកំចាត់ចៃ ស្រមើលក្នុងទ្រុង និងសំបុកមាន់ -ដាក់ចំបើងក្រាលបាតសម្បុក លាយជាមួយស្លឹកទន្ទ្រានខែត្រ ស្លឹកគ្រៃ ...

វិធីសាស្ត្រធម្មជាតិសម្រាប់ព្យាបាលដុះសាច់ច្រមុះ

ការ​ដុះសាច់ច្រមុះ ជា​រឿង​ធម្មតា វា​មិនមែន​ជា​សាច់​មហារីក​នោះទេ ហើយ​វា​មាន​រាង​ដូច​ដំនក់ទឹកភ្នែក​ដែល​ដុះ​នៅក្នុង​ច្រមុះ ឬ...

សំបកមង្ឃុត ព្យាបាលដំបៅចាស់ ឬថ្មី និងដំបៅទឹកនោមផ្អែមមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ព្យាបាលរាករូសរ៉ាំរ៉ៃ ការពារស្បែកពិការរលាក និងការប...

១. ព្យាបាលដំបៅធម្មតា * វិធីធ្វើ៖ -យកសំបកម្ឃុត មកចិញ្ច្រាំឲ្យល្អិតៗ រួចយកទៅហាលអោយស្ងួត -បន្ទាប់មក យកសំបកម្ឃុតដែលស្...

វិធីសាស្ត្រធម្មជាតិសម្រាប់ព្យាបាលដុះសាច់ច្រមុះ

ការ​ដុះសាច់ច្រមុះ ជា​រឿង​ធម្មតា វា​មិនមែន​ជា​សាច់​មហារីក​នោះទេ ហើយ​វា​មាន​រាង​ដូច​ដំនក់ទឹកភ្នែក​ដែល​ដុះ​នៅក្នុង​ច្រមុះ ឬ...

សំបកមង្ឃុត ព្យាបាលដំបៅចាស់ ឬថ្មី និងដំបៅទឹកនោមផ្អែមមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ព្យាបាលរាករូសរ៉ាំរ៉ៃ ការពារស្បែកពិការរលាក និងការប...

១. ព្យាបាលដំបៅធម្មតា * វិធីធ្វើ៖ -យកសំបកម្ឃុត មកចិញ្ច្រាំឲ្យល្អិតៗ រួចយកទៅហាលអោយស្ងួត -បន្ទាប់មក យកសំបកម្ឃុតដែលស្...

ការយល់ដឹងអំពីការចុះសម្ពាធឈាម Understanding of Hypotension / Low Blood Pressure

សម្ពាធឈាមនៅក្រោម ៩០/៦០ ត្រូវបានចាត់ទុកថាសម្ពាធឈាមទាប។ សម្ពាធឈាម​ខាងលើ គឺជាសម្ពាធឈាមពេលបេះដូងច្របាច់បញ្ចេញឈាម។ សម្ពាធឈាមខ...

វិធីងាយៗក្នុងការកំចាត់ចៃ ស្រមើលក្នុងទ្រុង និងសំបុកមាន់

វិធីងាយៗក្នុងការកំចាត់ចៃ ស្រមើលក្នុងទ្រុង និងសំបុកមាន់ -ដាក់ចំបើងក្រាលបាតសម្បុក លាយជាមួយស្លឹកទន្ទ្រានខែត្រ ស្លឹកគ្រៃ ...

វិធីសាស្ត្រធម្មជាតិសម្រាប់ព្យាបាលដុះសាច់ច្រមុះ

ការ​ដុះសាច់ច្រមុះ ជា​រឿង​ធម្មតា វា​មិនមែន​ជា​សាច់​មហារីក​នោះទេ ហើយ​វា​មាន​រាង​ដូច​ដំនក់ទឹកភ្នែក​ដែល​ដុះ​នៅក្នុង​ច្រមុះ ឬ...

ដើមត្រចៀកក្រាញ់ ជួយបន្ថយសម្ពាធឈាមខ្ពស់ ដំបៅក្រពះ បំប៉នបេះដូងខ្សោយ បំប៉នខួរក្បាល ឈឺក្បាលមួយចំហៀង ( Migraine ) 

+ព្យាបាលជំងឺ៖បន្ថយសម្ពាធឈាមខ្ពស់ ដំបៅក្រពះ បំប៉នបេះដូងខ្សោយ បំប៉នខួរក្បាល ឈឺក្បាលមួយចំហៀង (Migraine) +ប្រភេទរុក្ខ...

វីដេអូ YouTube

- Advertisement -
- Advertisement -

ព័ត៌មានថ្មីៗ

error: Content is protected !!