ព័ត៌មានថ្មីៗ

របៀបធ្វើ ញុំាស្វាយបង្គា

របៀបធ្វើ ញុំាស្វាយ +គ្រឿងផ្សំ៖-ស្វាយខ្ចី (កោសជាសរសៃតូចៗ) ១ ចានចង្កឹះ-ខ្ទឹមក្រហម ២ដុំ (ហាន់ស្តើងៗ)-ម្ទេស តាមចំនូលចិត្ត (...

វិធីធ្វើឆាឆ្អឹងជំនីគល់ស្លឹកគ្រៃ ឆ្ងាញ់ៗ!

គ្រឿងផ្សំ៖ ឆ្អឹងជំនី ៤០០ក្រាម កាប់ដុំៗល្មម, គល់ស្លឹកគ្រៃ ៤គល់ ហាន់តូចៗ, ស្លឹកក្រូចសើច ៤-៥សន្លឹក, ម្ទេសហាន់ ៨-១០គ្រាប់, ខ...

ប្រទាលកន្ទុយក្រពើ រុក្ខជាតិដ៏មានប្រយោជន៍ខ្ពស់ ត្រូវបានមនុស្សប្រើប្រាស់ ដើម្បីគុណប្រយោជន៍ផ្សេងៗជាច្រើន តាំងពីសម័យបុរាណកាល...

– គុណប្រយោជន៍ប្រទាលកន្ទុយក្រពើ ចំពោះសុខភាព – ប្រទាលកន្ទុយក្រពើ គឺជារុក្ខជាតិឱសថដ៏ល្អមួយប្រភេទ។ គុណប្រយោជន៍នេះ មិនកំណត...

របៀបធ្វើ ឆៃប៉ូវផ្អែម!

របៀបធ្វើ ឆៃប៉ូវផ្អែម +គ្រឿងផ្សំ៖-ឆៃថាវ ៣គីឡូកន្លះ-អំបិល ១ខាំ-ស្ករ ២ខាំ-ទឹក ២កូនចានចង្កិះ+របៀបធ្វើ៖-យកឆៃថាវទៅចិតសម្បកអោយ...

ប្រទាលកន្ទុយក្រពើ រុក្ខជាតិដ៏មានប្រយោជន៍ខ្ពស់ ត្រូវបានមនុស្សប្រើប្រាស់ ដើម្បីគុណប្រយោជន៍ផ្សេងៗជាច្រើន តាំងពីសម័យបុរាណកាល...

– គុណប្រយោជន៍ប្រទាលកន្ទុយក្រពើ ចំពោះសុខភាព – ប្រទាលកន្ទុយក្រពើ គឺជារុក្ខជាតិឱសថដ៏ល្អមួយប្រភេទ។ គុណប្រយោជន៍នេះ មិនកំណត...

ឱសថធម្មជាតិព្យាបាលរោគធ្លាក់សបាន

ព្យាបាល៖ ធ្លាក់ស រុក្ខជាតិ៖ ដើមប៉ុយ និងម្លិះស្រុក វិធីធ្វើ និងវិធីប្រើប្រាស់៖យកស្លឹកក្រៀមពី ១៥-២០ក្រាម ជាមួយដើ...

របៀបធ្វើ ញុំាស្វាយបង្គា

របៀបធ្វើ ញុំាស្វាយ +គ្រឿងផ្សំ៖-ស្វាយខ្ចី (កោសជាសរសៃតូចៗ) ១ ចានចង្កឹះ-ខ្ទឹមក្រហម ២ដុំ (ហាន់ស្តើងៗ)-ម្ទេស តាមចំនូលចិត្ត (...

វិធីធ្វើឆាឆ្អឹងជំនីគល់ស្លឹកគ្រៃ ឆ្ងាញ់ៗ!

គ្រឿងផ្សំ៖ ឆ្អឹងជំនី ៤០០ក្រាម កាប់ដុំៗល្មម, គល់ស្លឹកគ្រៃ ៤គល់ ហាន់តូចៗ, ស្លឹកក្រូចសើច ៤-៥សន្លឹក, ម្ទេសហាន់ ៨-១០គ្រាប់, ខ...

ប្រទាលកន្ទុយក្រពើ រុក្ខជាតិដ៏មានប្រយោជន៍ខ្ពស់ ត្រូវបានមនុស្សប្រើប្រាស់ ដើម្បីគុណប្រយោជន៍ផ្សេងៗជាច្រើន តាំងពីសម័យបុរាណកាល...

– គុណប្រយោជន៍ប្រទាលកន្ទុយក្រពើ ចំពោះសុខភាព – ប្រទាលកន្ទុយក្រពើ គឺជារុក្ខជាតិឱសថដ៏ល្អមួយប្រភេទ។ គុណប្រយោជន៍នេះ មិនកំណត...

របៀបធ្វើ ឆៃប៉ូវផ្អែម!

របៀបធ្វើ ឆៃប៉ូវផ្អែម +គ្រឿងផ្សំ៖-ឆៃថាវ ៣គីឡូកន្លះ-អំបិល ១ខាំ-ស្ករ ២ខាំ-ទឹក ២កូនចានចង្កិះ+របៀបធ្វើ៖-យកឆៃថាវទៅចិតសម្បកអោយ...

របៀបធ្វើនំប៉័ងខ្ទិះ

របៀបធ្វើនំប៉័ងខ្ទិះ+ គ្រឿងផ្សំ៖- នំប៉័ង ចិតចំណិតបញ្ឆិតៗ- ខ្ទិះដូង ២៤០មីលីលីត្រ- ស្ករស ២ស្លាបព្រាបាយ- ស្លឹកខ្ទឹមហាន់ ២ស្ល...
- Advertisement -
- Advertisement -

ព័ត៌មានថ្មីៗ