ព័ត៌មានថ្មីៗ

វិធីធ្វើឆាការីបង្គា! (មានវីដេអូ)

គ្រឿងផ្សំ៖ -បង្គា ៣០០ក្រាម បកសំបក -ត្រប់ពុតលំញង ៥០ក្រាម -ស្លឹកក្រូចសើច និងម្ទេសដៃនាង ហាន់ -ខ្ទិះដូង ២៥០ម...

វិធីលាងគ្រឿងក្នុងសត្វឱ្យស្អាតមុនយកទៅចម្អិនម្ហូប

ប្រសិនបើអ្នកចង់លាងគ្រឿងក្នុងសត្វឲ្យស្អាត អ្វីដែលអ្នកពុំអាចខ្វះបាន គឺ៖ រូបមន្ត៖ លាងគ្រឿងក្នុងសត្វឱ្យស្អាតមុនយកទៅធ្វើម្ហូ...

វិធីងាយៗព្យាបាលពងបែកលើម្រាមដៃ ឬជើង

ពងបែកលើស្បែក ភាគច្រើនកើតនៅចន្លោះម្រាមដៃ ឬជើង ដោយសារវាទទួលរ៉ាប់រងសម្ពាធ នៃរាងកាយទាំងមូល ជាពិសេសនៅពេលរងនូវសម្ពាធខ្លាំង ការ...

វិធីសាមញ្ញបំផុតព្យាបាលជំងឺរបកស្បែកកៀនក្រចកដៃ ឬជើង

ព្យាបាល៖ របកស្បែកកៀនក្រចកដៃ ឬជើង គ្រឿងផ្សំ៖ អំបិល វិធីធ្វើ និងប្រើប្រាស់៖ -លាយអំបិលម៉ត់ ១ស្លាបព្រាបាយជាមួយទឹក ១ពែ...

វិធីលាងគ្រឿងក្នុងសត្វឱ្យស្អាតមុនយកទៅចម្អិនម្ហូប

ប្រសិនបើអ្នកចង់លាងគ្រឿងក្នុងសត្វឲ្យស្អាត អ្វីដែលអ្នកពុំអាចខ្វះបាន គឺ៖ រូបមន្ត៖ លាងគ្រឿងក្នុងសត្វឱ្យស្អាតមុនយកទៅធ្វើម្ហូ...

វិធីងាយៗព្យាបាលពងបែកលើម្រាមដៃ ឬជើង

ពងបែកលើស្បែក ភាគច្រើនកើតនៅចន្លោះម្រាមដៃ ឬជើង ដោយសារវាទទួលរ៉ាប់រងសម្ពាធ នៃរាងកាយទាំងមូល ជាពិសេសនៅពេលរងនូវសម្ពាធខ្លាំង ការ...

វិធីធ្វើឆាការីបង្គា! (មានវីដេអូ)

គ្រឿងផ្សំ៖ -បង្គា ៣០០ក្រាម បកសំបក -ត្រប់ពុតលំញង ៥០ក្រាម -ស្លឹកក្រូចសើច និងម្ទេសដៃនាង ហាន់ -ខ្ទិះដូង ២៥០ម...

វិធីលាងគ្រឿងក្នុងសត្វឱ្យស្អាតមុនយកទៅចម្អិនម្ហូប

ប្រសិនបើអ្នកចង់លាងគ្រឿងក្នុងសត្វឲ្យស្អាត អ្វីដែលអ្នកពុំអាចខ្វះបាន គឺ៖ រូបមន្ត៖ លាងគ្រឿងក្នុងសត្វឱ្យស្អាតមុនយកទៅធ្វើម្ហូ...

វិធីងាយៗព្យាបាលពងបែកលើម្រាមដៃ ឬជើង

ពងបែកលើស្បែក ភាគច្រើនកើតនៅចន្លោះម្រាមដៃ ឬជើង ដោយសារវាទទួលរ៉ាប់រងសម្ពាធ នៃរាងកាយទាំងមូល ជាពិសេសនៅពេលរងនូវសម្ពាធខ្លាំង ការ...

វិធីសាមញ្ញបំផុតព្យាបាលជំងឺរបកស្បែកកៀនក្រចកដៃ ឬជើង

ព្យាបាល៖ របកស្បែកកៀនក្រចកដៃ ឬជើង គ្រឿងផ្សំ៖ អំបិល វិធីធ្វើ និងប្រើប្រាស់៖ -លាយអំបិលម៉ត់ ១ស្លាបព្រាបាយជាមួយទឹក ១ពែ...

វិធីកម្ចាត់ក្លិនស្អុយទ្រុងសត្វចិញ្ចឹម ហើយអាចយកជីទឹកនេះ ស្រោចផ្កា បន្លែ ផ្លែឈើ ស្រូវផងដែរ

សម្រាប់បងប្អូនអ្នកចិញ្ចឹមសត្វតែងមានបញ្ហាជាមួយក្លិនស្អុយដល់អ្នកជិតខាង។ ថ្ងៃនេះសូមចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ដើម្បីចូលរួមដោះស្...
- Advertisement -
- Advertisement -

ព័ត៌មានថ្មីៗ

error: Content is protected !!