ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ព័ត៌មាន

វិធីងាយៗចំណេញច្រើនសម្រាប់អ្នកចិញ្ចឹមមាន់ធម្មជាតិ

29-Mar-2019 09:54 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

របៀបផ្សំចំណីមាន់ធម្មជាតិចំណាយអស់តិច និងធ្វើឲ្យមាន់ឆាប់ធំធាត់ខ្មែរជួយខ្មែរ ជួយស៊ែរបន្តឲ្យបងប្អូនកសិករយើងបានដឹងផង

+ធាតុផ្សំ៖
យកបន្លែបៃតង(អាចយកផ្ទី-ត្រកួនឬស្លឹកឆាយ៉ា)ហាន់តូចៗ

-ត្រួយស្តៅឬស្លឹកស្តៅ(របស់សំខាន់)

-យើងអាចដាក់គ្រឿងផ្សំផ្សេងៗទៀតក៏បាន(កន្ទក់-ត្រីស្ងោរ-កំពឹស-កាកដូង-ចុងឣង្ករ-មេជីចេក-ល-។បរិមាណចំណីនេះយើងអាចដាក់ប្រទាលកន្ទុយក្រពើចិតយកសាច់២ធាងទៀតក៏ល្អ។


+វិធីធ្វើៈ

-យកធាតុផ្សំខាងលើមកលាយចូលគ្នាដោយដាក់ទឹកតិចៗកុំអោយសើមពេក

លាយរួចហើយយើងអាចយកឲ្យមាន់ស៊ី ១ថ្ងៃ៣ពេល៕