ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារបរិស្ថាន

វិធីលាយជីគោកអង្កាមដុត

16-Jan-2020 10:51 AM

រូបភាព


ដោយ: sophea

+គ្រឿងផ្សំ
-លាមកសត្វ ១បាវ-កន្ទក់ម៉ដ្ឋ ១បាវ-អង្កាមដុតដែលអស់ជាតិក្បុង ១បាវ

-កាកស្ករ ២០ សេ សេ-O.S ២០ ក្រាម-ទឹក ១០លីត្រ

+វិធីធ្វើ
-យកលាមកសត្វ កន្ទក់ម៉ដ្ឋ និងអង្កាមលាយច្របល់ចូលគ្នា ឲ្យសព្វល្អ

-យកកាកស្ករលាយជាមួយទឹក និងO.S ដាក់ក្នុងធុង កូរឲ្យសព្វរហូតទាល់តែរលាយកាកស្ករអស់ យកទឹកដែលលាយ ហើយស្រោចលើវត្ថុធាតុទាំង៣ខាងលើ ហើយច្របល់ឲ្យសព្វនឹង មានសំណើម ៤០-៤៥% 
*ចំណាំ

-យកជីនេះអង្គាយជារងបានកំពស់២ តឹកហើយគ្របបាវ ក្រចៅទុករយៈពេល២៤ម៉ោង បើកបាវចេញច្របល់ត្រលប់ម្តង ទៀត

-ច្របល់រៀងរាល់ថ្ងៃគ្រប់៣ថ្ងៃ រួចថែម៤ ថ្ងៃទៀតឬទើប ច្រកបាវទុក៧-១៥ថ្ងៃ ទើបប្រើបាន។ ទុកក្នុងបាវបានរយៈពេល ៦ខែ។

សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត

 

សូមរក្សាទម្រង់អត្ថបទរបស់ខ្ញុំរាល់ប្រភពដែលយកទៅចែកចាយបន្ត។