ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារកសិកម្ម

វិធីថែរក្សាផ្កាឲ្យស្រស់យូរ!

20-Jul-2017 02:54 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

ជាទូទៅ យើងសង្កេតឃើញថា ផ្កាដែលយើងកាច់យកមកលក់ ឬដាក់តាំងក្នុងថូ វាឆាប់ស្រពោន ហើយបាត់បង់សំរស់ក្នុងរយៈពេល ១ ទៅ ២ ថ្ងៃក្រោយកាត់ ។ ប៉ុន្តែយើងមានវិធីសាស្ត្រសាមញ្ញមួយដើម្បីរក្សាទុកផ្កាឲ្យនៅមាន ភាពស្រស់បានយូរ រហូតដល់រយៈពេល៤ ទៅ ៧ ថ្ងៃ (អាស្រ័យលើប្រភេទផ្កា)។

 

 

វិធីថែរក្សាផ្កាឲ្យបានយូរ បង្ហាញជូនដូចខាងក្រោម :

នៅពេលដែលយើងប្រមូលផលផ្កាបានហើយ

  • ត្រូវចិតគល់ទងផ្កាឲ្យមានមុខកាត់បញ្ឆិត ដើម្បីឲ្យវាស្រូបទឹកបានគ្រប់គ្រាន់ ព្រោះបើយើងចិតទងផ្កាត្រង់ស្មើនោះ ពេលដែលយើងរៀបដាក់ក្នុងថូ ផ្ទៃមុខកាត់នេះផ្អឹបជាប់នឹងផ្ទៃបាតថូ ដែលធ្វើឲ្យវាមិនអាចស្រូបទឹកបានគ្រប់គ្រាន់

  • រៀបចំដាក់ទងផ្កាចូលក្នុងថូ ឬឧបករណ៍ដែលរក្សាទុកផ្កា ឲ្យមានដក់ទឹកនៅក្នុងនោះត្រឹមកំរិតតែលិចផ្ទៃមុខកាត់នៃទងផ្កា តែបន្តិចបានហើយ ។

  • នៅពេលត្រាំផ្កាក្នុងថូ ឬឧបករណ៍រក្សាទុកផ្កានេះ យើងត្រូវចិតគល់ទងផ្កាឲ្យមានមុខកាត់ថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីឲ្យកោសិកាថ្មីនៃទងផ្កាអាចលូតលាស់បន្ត ព្រោះកោសិកាលើមុខកាត់ចាស់វាងាប់រលួយ មិនអាចបន្តការលូតលាស់បាន ទៀតទេ

  • ចំពោះទឹកត្រូវផ្លាស់ប្តូរទឹកនៅក្នុងថូជារៀងរាល់ថ្ងៃ ពីព្រោះទឹកដែលយើងដាក់ត្រាំនោះមានមេរោគ បើយើងត្រាំច្រើនថ្ងៃ នាំឲ្យទងផ្ការលួយ ផ្កានឹងស្វិតស្រពោន។ ការងារនេះធ្វើទន្ទឹមគ្នា នៅពេលយើងចិតគល់ ទងផ្កាជាថ្មី ។ យើងត្រូវធ្វើដូច្នេះជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតទាល់តែផ្កាមានសភាពអន់ខ្លាំង ដែលយើងមិនចង់ថែរក្សាទុកតទៅទៀត ។

តាមបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់នាងខ្ញុំ កន្លងមក ឃើញថា ពពួកផ្កាមួយចំនួន ដូចជា ផ្កាដំណក់ទឹកភ្លៀង ចន្ធូ វីយ៉ូឡែត និងប៉ៃលិនវាអាចរក្សាភាពស្រស់បានរហូតដល់ ៤ ទៅ ៥ ថ្ងៃ បើយើងអនុវត្តតាមរបៀបខាងលើ ។

សរុបមក ដើម្បីថែរក្សាផ្កាឲ្យបានយូរ យើងត្រូវអនុវត្តនូវចំណុចមួយចំនួន ដូចខាងក្រោម :

– ពេលប្រមូលផលមកហើយ ត្រូវចិតគល់ទងផ្កាឲ្យមានមុខកាត់បញ្ឆិត

– ដាក់ត្រាំក្នុងថូ ដោយចាក់ទឹកឲ្យលិចគល់មុខកាត់បន្តិចបានហើយ

– ផ្លាស់ទឹក និងចិតគល់មុខកាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

អត្ថបទដោយ៖ ខេមបូឌាអេចបេ្រសញូស៍

អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចស្វែងរកសៀវភៅឯកសារ និងវីដេអូឯកសារកសិកម្មផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងវេបសាយ http://eangsophalleth.com/ បានផងដែរ។