ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
កសិកម្ម

អត្ថប្រយោជន៍​នៃ​ស្រូវ​ដុះ​ពន្លក​សម្រាប់​ការចិញ្ចឹម​មាន់​!

07-Aug-2019 11:30 AM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

គ្រាប់ស្រូវ​ដុះ​ពន្លកផ្ទុក​ទៅដោយ​ប្រូ​តេ​អី​ន​ខ្ពស់វីតាមីនC,វីតាមីន B, វីតាមីន E និង​ជាតិ​សរសៃ ដែល​ជួយ​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រព័ន្ធ​ប្រសា​ទវា​ដំណើរ​ការល្អ ដែល​ជួយ​ឲ្យ​វា​ឆាប់​ធំធាត់​រហ័ស ជួយ​ក្នុង​ការរំលាយ អាហារ​របស់​មាន់ និង​ធ្វើឱ្យមាន់​មាន​សុខ​ភាពល្អ​។​

+វិធី​ធ្វើ​៖

–ត្រាំ​គ្រាប់ស្រូវ​ក្នុង​ទឹក​រយៈពេល​១​យប់​
–បន្ទាប់ពី​ត្រាំ​អស់​រយៈពេល​១​យប់ ត្រូវ​ស្រង់​គ្រាប់ស្រូវ​ឡើង និង​ប្រោះ​ទឹក​១​ថ្ងៃ​៣​ដង​

–បន្ទាប់ពី​ប្រោះ​ទឹក​រយៈពេល​៣-៤​ថ្ងៃ យើង​អាច​យកមក​ឲ្យ​មាន់​ស៊ី​បាន​

យក​គ្រាប់ស្រូវ​ដែល​ប្រោះ​ហើយ លាយ​ជាមួយ​ចំណី​ផ្សេងទៀត ដើម្បី​ទទួលបាន​សារធាតុចិញ្ចឹម ផ្ដល់​ឲ្យ​មាន់ ជួយ​ឲ្យ​មាន​សុខ​ភាពល្អ និង​ឆាប់​ធំធាត់ ៕