ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
វិជ្ជាមេផ្ទះ

រូបមន្តវិធីធ្វើទឹកស្លឹកគ្រៃ

19-Jun-2020 10:19 AM

រូបភាព


ដោយ: AdminI

គ្រឿងផ្សំ៖ គល់ស្លឹកគ្រៃ ១គីឡូ,ស្លឹកតើយ ៤-៥សន្លឹក,ទឹក ៩លីត្រ,ស្ករស ១គីឡូ,អំបិលបន្តិច។

វិធីធ្វើ៖ 

១.យកគល់ស្លឹកគ្រៃលាងឲ្យស្អាត រួចកាត់ខ្លីៗល្មមហើយដំឲ្យទន់ 

២.ដាក់ឆ្នាំងដាំទឹកឲ្យពុះ រួចដាក់អំបិលចូលកូរ ហើយដាក់ស្លឹកគ្រៃ និងស្លឹកតើយចូលរម្ងាស់ប្រហែល ១៥-២០នាទី

៣.បន្ទាប់មកលើកចុះពីចង្រ្កាន ស្រង់ស្លឹកគ្រៃ និងស្លឹកតើយចេញឲ្យអស់ រួចដាក់ស្ករសចូលកូរឲ្យសព្វល្អជាការស្រេច៕ 

សម្រួលអត្ថបទដោយ៖ ស្រីពៅ

សូមរក្សាទម្រង់អត្ថបទរបស់ខ្ញុំរាល់ប្រភពដែលយកទៅចែកចាយបន្ត។