ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារកសិកម្ម

វិធីបំបាត់ខ្មៅលើសំលៀកបំពាក់ដោយប្រើសំបកពង់មាន់

20-Mar-2020 11:14 AM

រូបភាព


ដោយ: sophea

+សំភារត្រូវមាន

-សំបកពង់មាន់

-ទឹក

-ឆ្នាំង

+វិធីធ្វើ

-ច្របាច់សំបកពងមាន់ឲ្យបែកបន្ទាប់មកដាក់លើសំលៀកបំពាក់ដែលប្រឡាក់

-បន្ទាប់ចាក់ទឹកចូលរួចបើកបើកភ្លើងដាំឲ្យពុះ

-រង់ចាំឱ្យត្រជាក់លាងសម្អាតដូចធម្មតាស្នាមប្រឡាក់ នឹងបាត់ទៅវិញ

សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត

សូមរក្សាទម្រង់អត្ថបទរបស់ខ្ញុំរាល់ប្រភពដែលយកទៅចែកចាយបន្ត។