ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារកសិកម្ម

វិធីកែច្នៃឧបករណ៍បេះផ្លែស្វាយដោយខ្លួនឯង ងាយស្រួលមិនចាំបាច់ឡើងដើម

19-Mar-2020 12:14 PM

រូបភាព


ដោយ: sophea

+សំភារត្រូវមាន

-ដបជ័រ ចំណុះ ១.៥ល

-ដើមឬស្សីវែង

-ដែកគោល

+វិធីធ្វើ

-ដំបូងយកកាំបិតចោះពាក់កណ្តាលដបកាត់យកមួយផ្នែកចេញ

-រួចយកដបញុកនឹងចុងដើមឬស្សី ហើយដុំដែកគោលឲ្យជាប់ល្អ

សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត

សូមរក្សាទម្រង់អត្ថបទរបស់ខ្ញុំរាល់ប្រភពដែលយកទៅចែកចាយបន្ត។