ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារកសិកម្ម

វិធីដាំសាលាដក្នុងផើង ឬធុងជ័រ

22-Jan-2020 09:43 AM

រូបភាព


ដោយ: AdminII

+សំភារដែលត្រូវមាន

- គ្រាប់ពូជសាលាដ

- ដីជីកំប៉ុស្ត (ដីដាំត្រូវជាដីធូ)

- ផើង ឬធុងជ័រដែលមានទំហំធំល្មម (តាមតម្រូវការ)

+ការរៀបចំដាំ

- ចាក់ដីកំប៉ុស្តចូលក្នុងផើងក្នុងកម្រិតពេញល្មម

- ស្រោចទឹកលើដីនោះឱ្យជោគ

- យកគ្រាប់ពូជសាលាដរោយដាំពីលើដីដែលស្រោចទឹកហើយមុននោះ

- យកដីកំប៉ុស្តបន្ថែមមករោយកប់ពីលើគ្រាប់ពូជដែលរោយនោះ រួចសង្កត់ឱ្យហាប់ណែនដី

+ការថែទាំ

- ស្រោចទឹកជាប្រចាំ ២ដងក្នុងមួយថ្ងៃ ព្រឹកនិងល្ងាច (អាស្រ័យលើសំណើមដី និងអាកាសធាតុ)

- រក្សាទុកផើងនោះក្នុងទីតាំងដែលមានពន្លឺ និងកំដៅថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់

- ប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយមក សាលាដនឹងដុះលូតលាស់

សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត

សូមរក្សាទម្រង់អត្ថបទរបស់ខ្ញុំរាល់ប្រភពដែលយកទៅចែកចាយបន្ត។