ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារកសិកម្ម

ទឹកជីសំបកចេកទុំ ជំនួយដំណាំឲ្យរាំងមាំ និងលូតលាស់បានលឿន

21-Jan-2020 09:44 AM

រូបភាព


ដោយ: AdminII

+សំភារត្រូវមាន

-សំបកចេកទុំ-សំបកពងមាន់-ទឹកស្អាត-ធុងជ័រសំរាប់ត្រាំ ១

+វិធីធ្វើ

-ដំបូងយកសំបកចេកមកចិតជាដុំតូចៗ រួចដាក់ចូលក្នុងធុងជ័រ

-បន្ទាប់ដាក់សំបកពង់មាន់ចូល ចាក់ទឹកចូលឲ្យលិចគ្រឿងផ្សំទាំង២

-គ្របគម្របធុងឲ្យជិតល្អរួចយកទៅដាក់ហាលថ្ងៃ៧ថ្ងៃ

+វិធីប្រើ

-ដួសទឹកជីស្រោចគល់ដំណាំរបស់អ្នករៀងរាល់ពេលល្ងាច

សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត

សូមរក្សាទម្រង់អត្ថបទរបស់ខ្ញុំរាល់ប្រភពដែលយកទៅចែកចាយបន្ត។