ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
កសិកម្ម

វិធីធ្វើជីស្ងួត ជួយបំប៉នរុក្ខជាតិពន្លឿនស្លឹកនិងផ្កាឱ្យឆាប់ចេញ

06-Jan-2020 10:29 AM

រូបភាព


ដោយ: sophea

+សំភារត្រូវមាន

-ផេះ

-កំទិចធ្យូង

-ទឹកអង្ករ

+វិធីធ្វើ

-ជំហានដំបូងយកកំទិចធ្យូងលាយជាមួយផេះ

-ចាក់ទឹកអង្ករចូលរួចកូរបន្តិច

-ដួសស្រោចទៅលើដំណាំដែលអ្នកកំពុងដាំ

+អត្ថប្រយោជន៍

-ជួយបង្កើនកាល់ស្យូម ប៉ូតាស្យូមនិងស៊ីលីកាដល់ដំណាំ

-បំប៉នរុក្ខជាតិពន្លឿនស្លឹកនិងផ្កាឱ្យឆាប់ចេញ

សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត

សូមរក្សាទម្រង់អត្ថបទរបស់ខ្ញុំរាល់ប្រភពដែលយកទៅចែកចាយបន្ត។