ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
កសិកម្ម

របៀបព្យាបាលដំាណាំដែលមានបញ្ហាស្លឹកឡើងលឿង

06-Jan-2020 09:44 AM

រូបភាព


ដោយ: sophea

+គ្រឿងផ្សំត្រូវមាន

-ថ្នាំអាស្រ្ពីរីន ១បន្ទះ

-ទឹកស្អាត ១.៥លីត្រ

-ដបទឹក

+វិធីធ្វើ

-យកថ្នាំមកកិនឲ្យម៉ដ្ឋល្អ រួចចាក់ទឹកចូលកូរឲ្យរលាយអស់

+វិធីប្រើ

-លាយទឹកថ្នាំ២៥០មល ជាមួយទឹក៥លីត្របាញ់ទៅលើដំណាំរបស់អ្នករៀងរាល់ពេលល្ងាច

សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត

សូមរក្សាទម្រង់អត្ថបទរបស់ខ្ញុំរាល់ប្រភពដែលយកទៅចែកចាយបន្ត។