ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ចំណេះដឹងទូទៅ

របៀបធ្វើទឹកពោតងាយៗឆ្ងាញ់ពិសារ

03-Oct-2019 05:40 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

+គ្រឿងផ្សំដែលត្រូវមាន
-ពោតផ្អែម(៥ ផ្លែ)
-ស្លឹកតើយ(២-៣ សន្លឹក)
-ទឹកស្អាត (១០កែវ)
-អំបិលបន្តិច+របៀបធ្វើ
-ដំបូងយើងព្រលេះពោត រួចស្ងោរវាជាមួយទឹក១០កែវរយៈពេល១៥នាទី
-បន្ទាប់យកស្លឹកតើយ និងអំបិលមកដាក់ស្ងោរជាមួយពោតផងដែរ
-បន្ទាប់ពីស្ងោររួចយើងស្រង់ពោតមកចាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនក្រឡុកដោយចាក់ទឹកស្ងោរចូលឲ្យលិចពោត រួចធ្វើការក្រឡុកជាការស្រេចសម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត
សូមរក្សាទម្រង់អត្ថបទរបស់ខ្ញុំរាល់ប្រភពដែលយកទៅចែកចាយបន្ត។