ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារកសិកម្ម

វិធីកម្ចាត់រុយទិចផ្លែ

20-May-2018 01:49 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

I.គុណវិបត្តិ
-ទិចផ្លែដំណាំ
-ពងដាក់ក្នុងផ្លែ
-ក្លាយជាដង្កូវ ១-២ ថ្ងៃក្រោយ។


II. វិធានការការពារ
-ប្រមូលផ្លែដេលរុយទិច (រងការបំផ្លាញ) ចេញឱ្យអស់ពីចម្ការ
-ផ្លែខូចៗអាចយកមកឱ្យសត្វស៊ី


-កប់ចោលដើម្បីកុំឱ្យដង្កូវវិវត្តទៅជារុយ
-ផ្លែដេលត្រូវបំផ្លាញអាចធ្វើជាជីកំប៉ុស


III. វិធានការកម្ចាត់
-ប្រើអន្ទាក់ទាកទាញ
-ប្រើនុយប្រូតេអ៊ីន


+លាយនុយប្រូតេអ៊ីន១លីត្រជាមួយទឹកស្អាត៩លីត្រ សម្រាប់ផ្ទៃដី ១ហិចតា
+លាយថ្នាំពុលដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកអនុញ្ញាតឱ្យប្រើដូចជាំ Oshin មួយកញ្ចប់ទោក្នុងនុយប្រូតេអ៊ីន ១លីត្រ។

សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត