ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
វិជ្ជាមេផ្ទះ

វិធីធ្វើ ដំឡូងបំពងស្ករស្រួយឆ្ងាញ់!!

15-Jun-2018 11:18 AM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

គ្រឿងផ្សំ៖ដំឡូងជ្វា   ស្ករត្នោត
 ស្លឹកតយរបៀបធ្វើ៖
យកកំបិតមុខ២ចិតដំឡូងស្ដើងៗ យកទៅបំពងអោយស្រួយ រួចស្រង់ចេញ បន្ទាប់មកយកកូនស្ករត្នោតជាមួយស្លឹកតយដាក់ទឹកបន្តិចកូរអោយខាប់ល្មមហើយស្រូបពីលើដំឡូងរួចកូរអោយសព្វជាការស្រេច៕