ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
វិជ្ជាមេផ្ទះ

វិធីធ្វើបំពេញរាជ្យ (កំពីងរាជ) បុក/ Spicy Santol Salad (English Inside)

22-Jun-2018 11:30 AM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

វិធីធ្វើបំពេញរាជ្យ (កំពីងរាជ) បុក ធានាថាឆ្ងាញ់ ហឹរ ជូរអែមស្រក់ទឹកមាត់ច្រោក
គ្រឿងផ្សំ ៖
-ផ្លែបំពេញរាជ្យ (កំពីងរាជ) ផ្លែប៉េងប៉ោះ ត្រប់ស្រួយ ម្ទេស បង្គារក្រៀម ខ្ទឹមស ស្ករត្នោត និងទឹកត្រី។

English Version:How to make Spicy Santol Salad
Ingredients ៖ Santol fruit, tomatoe, asian eggplant, chilli, dry shrimp, garlic, palm sugar, and fish sauce.

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមពីវិធីធ្វើបុកបំពេញរាជ្យ (កំពីងរាជ)៖

Please watch the video how to make a dish of Spicy Santol Salad below