ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
វិជ្ជាមេផ្ទះ

វិធីធ្វើបង្គាខ្ទិះ!

29-Jun-2018 12:07 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

គ្រឿងផ្សំ៖

– បង្គា ១០​ បកឲ្យស្អាត

– ខ្ទិះដូង ១០០ក្រាម

 

– គ្រឿងការី ២ស្លាបព្រាបាយ

 

– ម្ទេសដៃនាង និងស្លឹកក្រូចសើច ហាន់

– ទឹកត្រី ១ស្លាបព្រាបាយកន្លះ

– ស្ករ ១ស្លាបព្រាបាយ

 

សម្រួលអត្ថបទដោយ៖ SP