ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
វិជ្ជាមេផ្ទះ

រូបមន្តធ្វើនំសណ្ដែកដី!!ងាយ

29-Aug-2018 03:52 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

រូបមន្តធ្វើនំសណ្ដែកដី!!ងាយ+គ្រឿងផ្សំ:-សណ្ដែកដី -ស្ករត្នោត -ប៊័រ -ល្ងរ+វិធីធ្វើ
-ដាក់ខ្ទះឲ្យក្កៅ ដាក់ស្ករត្នោតនិងប៊័រ កូរអោយឡើងជើងអង្ក្រងក្រហមល្អ ។
-ក្រោយមកដាក់សណ្ដែកដីដែលលីងរួចកូរឲ្យសព្វល្អ រួចលើកចុះចាក់ដាក់ថាស ពៀកឲ្យស្មើ បន្ទាប់មក​ដាក់ល្ងរ រួចកាត់ដុំៗ រួចទុកឲ្យត្រជាក់ជាការស្រេច។-វិដេអូូ

សម្រួលអត្ថបទដោយ៖ខ្ទឹមស