ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារកសិកម្ម

បច្ចេកទេសផ្សំថ្នាំពុលធម្មជាតិកម្ចាត់ដង្កូវចោះដើមស្រូវពណ៌លឿង ស្រឹងជញ្ជក់ទឹកដោះ ដង្កូវកាត់ដើម និងអណ្ដើកមាសវែង

17-Mar-2018 11:59 AM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

បច្ចេកទេសថ្នាំពុលធម្មជាតិកម្ចាត់ដង្កូវចោះដើមស្រូវពណ៌លឿង ស្រឹងជញ្ជក់ទឹកដោះ ដង្កូវកាត់ដើម និងអណ្ដើកមាសវែង! សូមជួយចែករំលែកដល់កសិករយើងបានដឹងផង!
ក. គ្រឿងផ្សំ
– ម្ទេស ១ គីឡូក្រាម


– ទៀប ១ គីឡូក្រាម

– គ្រាប់ប៉ិគក់ ១ គីឡូក្រាម

– ទឹក ២ លីត្រ។

ខ. វិធីធ្វើ
– ហាន់គ្រឿងផ្សំឱ្យតូច
– ដាក់ទៅក្នុងពាង ឬធុងដែលបានដាក់ទឹក ២ លីត្រ ចូលរួច
– បិទពាងនោះ ដាក់នៅក្រោមម្លប់ដើមឈើរយៈពេល ១ សប្ដាហ៍ ។

គ. វិធីប្រើ
– យកទឹកថ្នាំខាងលើចំនួន ០,២៥ លីត្រ លាយជាមួយទឹក ១២ លីត្រ
– បាញ់ទៅលើរុក្ខជាតិដែលរង ការបំផ្លាញនោះ នៅម៉ោង ៤ ទៅម៉ោង ៥ ល្ងាច។

ឃ. ប្រភេទរុក្ខជាតិ
– ល្ពៅ ល្ហុង ស្រូវ និងដំណាំបន្លែមួយចំនួនទៀត ។


ង. ប្រសិទ្ធភាព
ប្រភេទថ្នាំនេះមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងដង្កូវចោះដើមស្រូវពណ៌លឿង ស្រឹងជញ្ជក់ទឹកដោះ ដង្កូវកាត់ដើម និងអណ្ដើកមាសវែង ។


សម្រួលអត្ថបទដោយ៖ អ៊ាង សុផល្លែត
សូមរក្សានូវទម្រង់អត្ថបទដើមទាំងស្រុង នូវរាល់ប្រភពដែលយកអត្ថបទរបស់ខ្ញុំទៅចែកចាយបន្ត។