ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឱសថបុរាណធម្មជាតិ

ថ្នាំជួយបន្ថយរោគទឹកនោមផ្អែម

05-Dec-2017 05:53 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

ថ្នាំជួយបន្ថយរោគទឹកនោមផ្អែម

១ ដើមក្លិនទា

 

២ ស្លឹកម៉ៃសាក់


៣ ស្លឹកភ្លូ


៤ ដើមទាបបារាំង


៥ ដើមទទឹម


របៀបផ្សំថ្នាំ៖
ដើមក្លិនទា ៦ខាំ ស្លឹកម៉ៃសាក់ ៦ខាំ ស្លឹក ឬដើមភ្លូ ៦ខាំ ស្លឹក ឬដើមទៀបបារាំង ៦ខាំ ដើមទទឹម ១គីឡូក្រាម លាយចូលគ្នាស្ងោរជាមួយទឹក ១កំសៀវ ផឹកជាប្រចាំធម្មតា។
ប្រភព៖ kongheananvantagedisadvantage

** សូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងនៅពេលដែអ្នកមិនមានជម្រើសផ្សេង។**