ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារកសិកម្ម

​តិចនិកធ្វើឲ្យផ្លែ​ម្នាស់មាន​រសជាតិ​ផ្អែម​ឆ្ងាញ់មុនពេលបេះ

10-Sep-2019 05:03 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

-ត្រូវ​បញ្ឈប់​ការស្រោចស្រព​ទឹក ក្នុង​រយៈពេល​កន្លះ​ខែ ទៅ​១០​ថ្ងៃ មុន​បេះ ទោះ​មេឃ​មាន​ភ្លៀង ឬ​មាន​ភ្លៀង​ក្តី តែ​យើង​ត្រូវ​បន្ថែម​ជី​ក្បុង (​ផេះ​សំបក​ផ្លែ​គ ផេះ​ផ្ទី ឬ​ផេះ​ធាងដូង ) ឱ្យ​ច្រើន ដាក់​នៅ​តាម​គល់​ម្នាស់-បើ​ម្នាស់​មាន​ទឹកដម​ច្រើន និង​ផ្អែម​ល្អ​ហើយ ពុំ​ចាំបាច់​ដាក់​ជី​ក្បុង​ថែមទៀត​ទេ ឬ​បើសិនជា​ដី​ដាំ​ដំណាំ​ម្នាស់ សំបូរ​អាចម៍​ជន្លេន​ច្រើន នោះ​ជាតិ​ក្បុង​មាន​បរិបូរណ៍​ហើយ ពុំ​ចាំបាច់​ចាក់​បន្ថែម​ជី​ក្បុង​ទៀត​ទេសម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត