ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ចំណេះដឹងទូទៅ

អាហារ៥ប្រភេទដែលជួយឲ្យសក់ភ្លឺរលោងស្អាត

23-Aug-2019 04:29 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

១.គ្រាប់​​អាល់​ម៉ុន
២.ស្រ្តបឺរី៣. ផ្សិត៤.គ្រាប់​​ល្ពៅ៥.ទ្រូង​មាន់សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត
សូមរក្សាទម្រង់អត្ថបទរបស់ខ្ញុំរាល់ប្រភពដែលយកទៅចែកចាយបន្ត។