ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារកសិកម្ម

វីធីលាយដីសំរាប់ដាំដំណាំផ្សេងៗនៅក្នុងដប​ប្លាស្ទិច​ ឬក្នុងធុង

04-Feb-2019 10:42 AM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

+សំភារៈដែលត្រូវមាន៖
-ដីមមោក ៧ធុង  (ដីមមោកគឺជា ដីបាតបឹង, ដីក្រោមដើមឈើ ( លើកលែងដើមអាកាស្យា, ប្រេងខ្យល់, ឫស្សី)និងដីដំបូកងាប់គ្មានដើមឈើដុសរឺសត្វកណ្តៀររស់នៅ)-អាចម៍គោក្រៀមម៉ត់ ៣ធុង-ធ្យូងអង្កាម ៣ធុង-ជីកំប៉ុសទឹក
+វិធីធ្វើ
-លាយ ដីមមោក៧ធុង, អាចម៍គោក្រៀមម៉ត់៣ធុង, ធ្យូងអង្កាម៣ធុងចូលគ្នាអោយសព្វ ដាក់ជីកំប៉ុសទឹក ៣០លីត្រក្នុងដីលាយរួច១ម៉្រែតគូប រួចគ្រប់ទុកពី៧ទៅ១០ថ្ងៃសម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត