ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារកសិកម្ម

វិធី​ដាំ​ខ្ទឹមបារាំង​ក្នុង​ដប​ប្លា​ស្ទិ​ក​

25-Feb-2019 12:22 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

+សម្ភារដែលត្រូវមាន
-គ្រាប់​ខ្ទឹមបារាំង​ដែលមាន​ពន្លក​-ដី​លាយ​កម្ទេច​ស្លឹកឈើ និង​លាយ​ជី​លាម​កសត្វ-ដប​ទឹក​សុទ្ធ ឬ​ដបទឹកក្រូច​ប្លា​ស្ទិ​ក​
-កន្ត្រៃ​+វិធីធ្វើ
-ចោះ​រន្ធ​ជា​ថ្នាក់ៗ​ប៉ុន​មេជើង ជុំវិញ​ដប
-ដាក់​បំពេញ​ដី​ត្រឹម​រន្ធ​ក្រោម​គេ​-ដាក់​ដាំ​គ្រាប់​ខ្ទឹមបារាំង​ខាង​មាន​ពន្លក​មក​ក្រៅ​រន្ធ
-ដាក់​ដាំ​របៀបនេះ​រហូត​គ្រប់​រន្ធ​-ស្រោច​ទឹក​រាល់​ព្រឹក
-យកវាទៅដាក់​នៅ​កន្លែង​មាន​ពន្លឺ​
សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត