ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារកសិកម្ម

វិធីរក្សាទុកបង្គារឲ្យនៅស្រស់បានយូរ

20-Aug-2019 12:17 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

+សំភារដែលត្រូវមាន
-ដបជ័រ ដែលដាក់ទឹកបរិសុទ្ធ
-ទឹកស្អាត+វិធីធ្វើ
-ដំបូងយកបង្គារលាងទឹកឲ្យបានស្អាតល្អជាមុនសិន រួចទុកឲ្យស្រក់ទឹកអស់-បន្ទាប់យកបង្គារញាត់ចូលដបឲ្យណែនល្អហើយគ្របគម្របឲ្យជិត-ចុងក្រោយយកទៅដាក់ទូរទឹកកកនៅកន្លែងដែលត្រជាក់ខ្លាំងសម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត
សូមរក្សាទម្រង់អត្ថបទរបស់ខ្ញុំរាល់ប្រភពដែលយកទៅចែកចាយបន្ត។