ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឱសថបុរាណធម្មជាតិ

វិធីព្យាបាលស្នាមអុជខ្មៅនៅលើមុខ/ NATURAL REMEDY FOR GETTING RID OF BLACK SPOTS!

22-Jul-2017 10:09 AM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

វិធីព្យាបាលស្នាមអុជខ្មៅនៅលើមុខ/ NATURAL REMEDY FOR GETTING RID BLACK SPOTS

 

គ្រឿងផ្សំ/ INGREDIENT: ទឹកដោះគោជូរ និងប្រេងchamomile/ Yoghurt and chamomile oil

ជំងឺ/ TREATMENT:ស្នាមអុជ /​ Getting rid black spots

*អត្ថបទ និងរូបភាពជំនួយដោយ អ៊ាង សុផល្លែត*

By Eang Sophalleth  (www.eangsophalleth.com)

Facebook.com/SOPHALLETH

 

វិធីធ្វើ/ INSTRUCTION:

  • យកប្រេង chamomile លាយជាមួយទឹកដោះគោជូរ
  • Take chamomile oil mix with yogurt
  • លាបលើមុខដែលមានស្នាមអុជ ដូចជាម៉ាស់
  • apply to your facial area with black spots to be remove

  • ទុកចោល១០ទៅ៣០នាទី រួចលាងមុខចេញ
  • Leave on for 10-30 minutes before washing off

  • ធ្វើរបៀបនេះពីរដងក្ទុងមួយសប្ដាហ៍។
  • Do this routine twice a week to keep your skin clean.

 

កំណត់ចំណាំ/ Remark៖

  • ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធីព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹង/ I am sharing this for knowledge and information only.