ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារកសិកម្ម

វិធីផ្សំចំណីមាន់សាមញ្ញឱ្យឆាប់ធំធាត់សម្រាប់មាន់សាច់ (មាន់ឧស្សាហកម្ម) មាន់យកពង និងមាន់ស្រុក

10-Jul-2019 03:14 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

១. វិធីផ្សំចំណីមាន់សម្រាប់មាន់សាច់ (មាន់ឧស្សាហកម្ម)

No photo description available.Image may contain: indoor
គ្រឿងផ្សំ :
. ពោត 40 គ.ក
. កន្ទក់ 25 គ.ក

Image may contain: bird, shoes and outdoor. សណ្តែកសៀង 20 គ.ក
. ម្សៅត្រី 15 គ.ក

Image may contain: bird. មេចំណី 2 គ.ក
. អំបិល 400 ក្រាម

Image may contain: outdoor. ព្រីមិច 400 ក្រាម
សរុប : 100 គ.ក

Image may contain: food

២. វិធីផ្សំចំណីមាន់សម្រាប់មាន់យកពង

Image may contain: grass, bird, outdoor and nature

No photo description available.គ្រឿងផ្សំ :
. កន្ទក់ 35 គ.ក
. សណ្តែកសៀង 28 គ.ក

Image may contain: food
. ម្សៅត្រី 15 គ.ក
. មេចំណី 200 ក្រាម

No photo description available.. សំបកងាវ 15 គ.ក
. អំបិល 6 គ.ក

Image may contain: plant and outdoor. ព្រីមិច 300 ក្រាម
សរុប : 100 គ.ក

No photo description available.

៣. វិធីផ្សំចំណីមាន់សម្រាប់មាន់ស្រុក

Image may contain: 1 person, outdoor
គ្រឿងផ្សំ :
. កន្ទក់ 10 គ.ក
. ស្រូវកិន 50 គ.ក

Image may contain: bird and outdoor. ម្សៅត្រី 20 គ.ក
. មេចំណី 200 ក្រាម

Image may contain: bird. សំបកងាវ 200 ក្រាម
. អំបិល 200 ក្រាម

Image may contain: outdoor and nature. ព្រីមិច 300 ក្រាម
សរុប : 100 គ.ក

Image may contain: outdoor
សំគាល់ :
– សណ្តែកសៀងអាចជំនួសដោយ មើមដំឡូងជ្វាហាលស្ងួត ឬមើមត្រាវហាលស្ងួត ។ ក្នុងករណីគ្មានទាំងពីរមុខនេះ យើងអាចជំនួសដោយមើមដំឡូងឈើហាលស្ងួតបាន ។

Image may contain: outdoorImage may contain: flower, plant and outdoor– ម្សៅត្រី អាចជំនួសដោយសាច់ខ្យង ខ្ចៅ កង្កែបបាន (ឬ កណ្តៀរ ជន្លេន) ។

Image may contain: bird, outdoor and waterសម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត
សូមរក្សាទម្រង់អត្ថបទរបស់ខ្ញុំរាល់ប្រភពដែលយកទៅចែកចាយបន្ត។