ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
វិជ្ជាមេផ្ទះ

វិធីបុកកំពឹសអំពិលខ្ចី

11-Apr-2019 09:52 AM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

+គ្រឿងផ្សំ៖-កំពឹស -អំពិលខ្ចី-ខ្ទឹមស ខ្ទឹមក្រហម ខ្ញី ម្ទេស និងស្លឹកជីនាងវង-អំបិល ស្ករស ម្សៅស៊ុប+របៀបធ្វើ៖– ដាក់ខ្ញី ខ្ទឹមស ខ្ទឹមក្រហម ម្ទេស បុកចូលគ្នាអោយម៉ត់ ហើយដាក់អំពិលខ្ចីចូល បុកបន្តទៀតអោយរៀងម៉ត់បន្តិច– បន្ទាប់មកដាក់ កំពិស អំបិល ម្សៅស៊ុប និង ស្ករស បុកអោយម៉ត់សព្វចូលជាតិ រួចភ្លក់មើលអោយល្មមតាមការនិយមចូលចិត្ត ហើយដាក់ស្លឹកជីនាងវងចូល រួចជាការស្រេច ។+បញ្ចាក់ ( ប្រសិនបើមិនសូវចំណូលកំពឹសឆៅអាចយកកំពឹសស្រុះជាមួយទឹកក្ដៅបន្តិចក៌បានដែរប៉ុន្តែកុំឆ្អិន ) មួយទៀតមិនដាក់ខ្ញីក៍បានតាមការនិយមចូលចិត្តទទួលទាន ។

សម្រួលអត្ថបទដោយ៖ខ្ទឹមស