ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារកសិកម្ម

វិធីធ្វើមេជីពីធម្មជាតិ សំរាប់លាយធ្វើជីនានា និងអាចធ្វើជាថ្នាំសំរាប់សត្វគ្រប់ប្រភេទ ការពារ និងព្យាបាលដំណាំ

24-Jan-2019 02:48 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

មេជីពីធម្មជាតិនេះ អាចប្រើសំរាប់លាយធ្វើជីនានា និងអាចធ្វើជាថ្នាំសំរាប់សត្វគ្រប់ប្រភេទ ការពារ និងព្យាបាលដំណាំយើងផងដែរ។
រូបមន្ត :ផ្លែញចំនួន ៣ kg

-យកស្ករ រងូ ឬ ស្ករត្នោតចំនួន ៣លីត្រ ឬ ៣ kg

វិធីធ្វើ :យកផ្លែញលាងទឹកអោយស្អាត ហើយហាន់ចំណិតស្តើងតូច យកស្កររងូពាក់កណ្តាលមកច្របល់ចូលអោយសព្វ ហើយដាក់ចូលទៅក្នុងធុង ចំណែកស្កររងូដែលនៅសល់ ចាក់ពីលើ រួចគ្របបិតដោយប្រើក្រដាស និងចងកៅស៊ូការពារការសាយភាយឧស្ម័នដែលវានឹង ចេញមក
-ក្រោយការលាយមួយថ្ងៃ កូរម្តង រយៈពេល ២០ថ្ងៃទៅ៣០ អាចយកមកប្រើបាន។

របៀបប្រើ 1:1000

សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត