ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារកសិកម្ម

វិធីធ្វើផ្អកដើមពោតស្រស់ សំរាប់ជាចំណីសត្វគោក្របីផើម គោក្របីយកសាច់ និងគោយកទឹកដោះ

03-Aug-2019 11:04 AM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

+សំភារដែលត្រូវមាន
-ដើមពោតបន្ទាប់ពីប្រមូលផលហើយ ឬក៏ដើមពោតដែលបងប្អូនដាំសំរាប់ធ្វើជាចំណីសត្វ
-មេផ្អកដែលបានធ្វើទុក ឬអ៊ីអឹមដែលបងប្អូនអាចរកទិញបានពីផ្សារ
-ថង់ផ្លាសិ្ទកក្រាស
-សំបកបាវ-ខ្សែសំរាប់ចងមាត់បាវ
-កំបិតសំរាប់កាត់ដើមពោតឬស្លឺកជាកង់ៗ ឬម៉ាសីុនជញ្ជាំ
-តង់សំរាប់ក្រាលដាក់ដើមពោត ដែលបានកាត់ឬជញ្ជាំរួចហើយ
+ របៀបធ្វើ
-យកដើមពោតដែលបានកាត់ឬជញ្ជាំរួចហើយដាក់ចូលទៅក្នុងផង់ប្លាសិ្ទក9ញាត់វាអោយបានណែនល្អ)-ជាទូទៅថង់ប្លាសិ្ទកមួយអាចដាក់ផ្អកដើមពោតបានចន្លោះពី២៥ទៅ៣០គីឡូក្រាម
-ចាក់មេផ្អក ឬអ៊ីអឹមចំនួន៣គំរបដបចូលទៅក្នុងបាវ ដែលបានច្រករួច
-ចងមាត់ថង់អោយបានតឹង ដោយធ្វើយ៉ាងណាមិនត្រូវអោយមានខ្យល់នៅក្នុងបាវ
-លើកបាវដែលបានធ្វើរួចហើយយកទៅដាក់ក្នុងម្លប់+វិធីប្រើ
-រក្សាផ្អកដើមពោតស្រស់ក្នុងថង់នោះរហូតដល១០ថ្ងៃឡើងទើបអាចអោយគៅក្របីស៊ីបាន
-ត្រូវរក្សាទុកនៅក្នុងម្លប់និងជៀងវាងអោយបានការបែកធ្លាយ។
+ផ្អកដែលធ្វើហើយអាចទុករយះពេលយូរបានរហូតដល់៣ឆ្នាំ-គោក្របីមួយក្បាលត្រូវការចំណីពី២៥ ទៅ ៥០ គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃ
-បងប្អូនអាចអោយស៊ីផ្អកសុទ្ឋ ឬលាយជាមួយចំបើង ឬក៏អ្វីផ្សេងដែលបងប្អូនធ្លាប់អោយគោស៊ីបាន
សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត
សូមរក្សាទម្រង់អត្ថបទរបស់ខ្ញុំរាល់ប្រភពដែលយកទៅចែកចាយបន្ត។