ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
វិជ្ជាមេផ្ទះ

វិធីធ្វើនំសង់ខ្យាល្ពៅចំហុយឆ្ងាញ់ៗ!

27-Feb-2019 10:48 AM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

គ្រឿងផ្សំ៖ ល្ពៅ កាត់ជាដុំស្តើងតូចល្មម ១កូនចានកន្លះ, ស៊ុត ៥គ្រាប់, ខ្ទិះដូង ១កូនចាន, ស្ករ ១កូនចាន, អំបិល ១ចុងស្លាបព្រាកាហ្វេ, ស្លឹកតើយ ៣-៤សន្លឹក។

វិធីធ្វើ៖

១.យកចានគោះស៊ុតដាក់ចូល រួចដាក់ស្ករ និងស្លឹកតើយចូល ច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វ ហើយដាក់អំបិល និងខ្ទិះដូងចូល ច្របល់ចូលគ្នា រួចយកទៅច្រោះកុំឲ្យដោយកាក

២.យកកូនចាន ប្រអប់ ឬពុម្ពសម្រាប់ចំហុយយកដាក់ល្ពៅចូល រួចដួសគ្រឿងដែលលាយហើយដាក់ចូល ហើយយកទៅដាក់ចំហុយប្រហែល ១៥-២០នាទី ឆ្អិនយកមកកាត់ជាដុំហូប ជាការស្រេច៕

សម្រួលអត្ថបទដោយ៖ ស្រីពៅ