ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
សុ​ខភាព​ និងសម្រស់

វិធីធ្វើទឹកពោតងាយៗ

10-Feb-2019 11:14 AM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

+គ្រឿងផ្សំដែលត្រូវមាន
-ពោតផ្អែម(៥ ផ្លែ)-ស្លឹកតើយ(២-៣ សន្លឹក)-ទឹកស្អាត (១០កែវ)
-អំបិលបន្តិច
+របៀបធ្វើ
-ដំបូងយើងព្រលេះពោត រួចស្ងោរវាជាមួយទឹក១០កែវរយៈពេល១៥នាទី-បន្ទាប់យកស្លឹកតើយ និងអំបិលមកដាក់ស្ងោរជាមួយពោតផងដែរ-បន្ទាប់ពីស្ងោររួចយើងស្រង់ពោតមកចាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនក្រឡុកដោយចាក់ទឹកស្ងោរចូលឲ្យលិចពោត រួចធ្វើការក្រឡុកជាការស្រេចសម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត