ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
វិជ្ជាមេផ្ទះ

វិធីធ្វើត្រសក់ចាវស្រួយឆ្ងាញ់!

27-Apr-2019 08:53 AM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

+គ្រឿងផ្សំ៖ -ត្រសក់ -អំបិល
+វិធីធ្វើ៖
-យកកូនកាំបិតឆូតជុំវិញត្រសក់ស្រាលៗ រួចហើយយកទៅលាងទឹកអោយស្អាត បន្ទាប់មកត្រាំវាក្នុងទឹកទុកមួយស្របក់(បើពេលព្រឹកទុកដល់ល្ងាច)-ហើយដាំទឹកអំបិលក្តៅឧណ្ឌៗចាក់ចូលត្រាំចោលមួយយប់ ស្អែកឡើងស្រង់វាយកទៅហាលថ្ងៃ ដោយតំរៀបវាមួយៗ ពេលហាលនោះត្រូវឧស្សាហ៍ប្រែវាយកខាងសំបុរខ្មៅឡើងលើ បើសិនចង់-បានត្រសក់ពណ៌សសព្វស្អាត។ហាលថ្ងៃរយៈពេល២ទៅ៣ថ្ងៃរហូតដល់ឃើញត្រសក់ស្រពោនល្មម យកទៅច្របាច់ស្ករឲ្យរលាយស្ករសព្វ ចាំរៀបដាក់ក្រលធំមួយ។ ធ្វើបែបនេះហើយ លោកអ្នកនឹងបានត្រសក់ចាវដែលស្រួយឆ្ងាញ់ជក់ចិត្តមិនខាន។

សម្រួលអត្ថបទដោយ៖ខ្ទឹមស