ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
គ្មាន

វិធីធ្វើជីកំប៉ុសទឹក

12-Jun-2018 03:00 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

ជីកំប៉ុសទឹក មានប្រយោជន៍យ៉ាងល្អប្រសើរដល់ដំណាំប្រជាកសិករ។ វាជួយបណ្តេញសត្វល្អិតចង្រៃដែលរាតត្បាតដំណាំ បំប៉នដើម មើម ស្លឹក​ និងផ្លែ ជួយបង្កើនអតិសុខុមប្រាណដល់ដី និងជាជីសម្រាប់ដំណាំគ្រប់ប្រភេទ។

សូមទស្សនាវីដេអូបង្ហាញពីវិធីធ្វើ និងប្រើប្រាស់នៃជីកំប៉ុសទឹកនេះទាំងអស់គ្នា។

សូមចែករំលកបន្តដល់ប្រជាកសិករយើងបានដឹង និងបានអនុវត្តទាំងអស់គ្នាផងបាទ។

សម្រួលអត្ថបទដោយ៖ អ៊ាង សុផល្លែត

វីដេអូ