ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារកសិកម្ម

វិធីដាំដូងដែលធ្វើឲ្យទឹកវាមានរសជាតិផ្អែម និងផ្លែបានច្រើន!

28-Dec-2018 09:01 AM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

សម្រាប់បងប្អូនចង់ឲ្យដូងមានទឹកផ្អែម និងផ្លែបានច្រើន! វិធីដាំដូងដែលធ្វើឲ្យទឹកវាមានរសជាតិផ្អែម និងផ្លែបានច្រើន​!

វិធីធ្វើគឺ៖ ជ្រើសរើសយកវេលាធ្វើនៅពេលដែលដូងរបស់យើងចាប់ផ្តើមដាំរួចបាន៦ខែ។ ជីករណ្តៅល្មមមួយដែលមានចម្ងាយ១ម៉ែត្រ រួចយកក្រឡមួយកប់ក្នុងរន្ធណ្តៅនោះត្រឹមពាក់កណ្តាល និងត្រូវចោះរន្ធនៅបាតរបស់វាទំហំប៉ុនប៊ិច

– ដាក់អំបិលគ្រាប់ចូលក្នុងក្រឡនោះត្រឹមពាក់កណ្តាល រួចគ្របវាឲ្យជិត ដោយពុំមានចាក់ទឹកចូលនោះទេ។

–រាល់មួយឆ្នាំម្តងយើងត្រូវបើកគម្របវាមើល និងត្រូវថែមអំបិលផង។ អនុវត្តបែនេះនឹងធ្វើឲ្យដូងរបស់យើងមានរសជាតិផ្អែម ហើយផ្លែបានច្រើនទៀតផង។

 

អត្ថបទដោយ៖ អ៊ាង សុផល្លែត