ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារកសិកម្ម

វិធីកំចាត់ចៃម្សៅតាមបែបធម្មជាតិងាយៗ

26-Feb-2018 03:16 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

ធាតុផ្សំរួមមាន
-ទឹកដោះគោឆៅ 5-6លីត្រ ទឹកខ្មេះ 3 លីត្រ លាយទឹក1000 លីត្រ បាញ់លើដំណាំដែលមានចៃម្សៅយាយី


-អាចកំចាត់បានទាំងស្រមោច និងចៃម្សៅ
ក្រោយបាញ់រួចប្រមាណ 2-3ថ្ងៃ ទើបស្រមោច និងចៃម្សៅងាប់។ បើប្រើចំពោះបន្លែ ត្រូវបន្ថយទឹកខ្មេះបន្តិច។

សម្រួលអត្ថបទៈ អ៊ាង  សុផល្លែត

សូមរក្សានូវទម្រង់អត្ថបទដើមទាំងស្រុង នូវរាល់ប្រភពដែលយកអត្ថបទរបស់ខ្ញុំទៅចែកចាយបន្ត។

យោង៖ Sayan Boonthob