ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
សុ​ខភាព​ និងសម្រស់

វិធីការពារមិនឱ្យស្នាមអុជខ្មៅកើតលើច្រមុះ

18-Feb-2019 03:47 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

-អ្នកមិនត្រូវយកដៃអ្នកទៅញី វាទេព្រោះវាអាចធ្វើឱ្យមេរោគផ្សេងៗ ចូលទៅក្នុងស្បែកតាមរន្ធញើស ជា ហេតុដែលអាចបំផ្លាញស្បែកអ្នកបាន។-អ្នកមិនត្រូវយកឧបករណ៍ ផ្សេងៗមកញីវាទេ ព្រោះវាធ្វើឱ្យរន្ធញើសអ្នកធំធ្វើឱ្យវាកើតកាន់ តែច្រើន។-អ្នកត្រូវតែលុបមុខមួយថ្ងៃពីរ ដង ព្រោះស្នាមអុជខ្មៅទាំងនេះកើត មកពីធូលីដែលមានលើស្បែក ។-អ្នកក៏អាចឧស្សាហ៍បោក ស្រោមខ្នើយដែរ ព្រោះនៅលើស្រោមខ្នើយអាចមានធូលីដែលធ្វើ ឱ្យអ្នកកើត ស្នាមទាំងនេះ ។

-ចំណុចចុងក្រោយ គឺអ្នកមិន ត្រូវតែងតែយកដៃទៅប៉ះមុខអ្នកទេព្រោះដៃអ្នកមានមេរោគផ្សេងៗ ដែលអាចធ្វើឱ្យកើតដែរ ។ ដូចនេះ អ្នកអាច ប្រើវិធីទាំងនេះ ដើម្បីការពារសម្ជស្សរបស់អ្នក ៕សម្រួលអត្ថបទដោយ៖ខ្ទឹមស