ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឱសថបុរាណធម្មជាតិ

រូបមន្តស័ក្តិសិទ្ធជួយឱ្យត្រចៀកឆាប់ស្តាប់ឮឡើងវិញ

28-Nov-2018 10:36 AM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

ព្យាបាល៖ ជួយឱ្យត្រចៀកឆាប់ស្តាប់ឮឡើងវិញ

គ្រឿងផ្សំ៖ ខ្ទឹមក្រហម និងខ្ទឹមស

វិធីធ្វើ និងប្រើប្រាស់៖
-យកខ្ទឹមស និងខ្ទឹមក្រហមកៀប ឬច្រោះយកទឹក ដោយលាយទឹកខ្ទឹមក្រហម ៣០ មិល្លីលីត្រ និងទឹកខ្ទឹមស ៣០ មិល្លីលីត្រ

-ផឹករាល់ថ្ងៃ (១ថ្ងៃផឹកម្តង ពេលណាក៏បាន) លោកអ្នកនឹងឃើញលទ្ធផលក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី។

**សូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងនៅពេលដែលអ្នកមិនមានជម្រើសផ្សេង។
សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត