ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ចំណេះដឹងទូទៅ

របៀបធ្វើអោយសត្វចិញ្ចឹមរបស់អ្នកអាច និយាយបានដូចមនុស្ស

14-Feb-2019 11:29 AM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

+របៀបធ្វើ
-ជ្រើសរើសយកកូនសត្វដែលទើបតែដុះរោមជិត(ចេះស៊ីចំណី)-ធ្វើទ្រុងដាក់មួយជាមួយរបស់ដាក់ទឹកអោយវាផឹក និងចំនីអោយវាស៊ី
*ចំពោះសត្វស្រកាកែវក្របី និង ស្រកាកែវក្រហមវាចូលចិត្តស៊ីកណ្ដូបជាងគេ តែបើសិនជាអ្នកមិនអាចរកបានអ្នកអាចដាក់របស់ផ្សេងៗដែលងាយរក*ចំពោះសត្វសេកអាហាររបស់វាចូលចិត្តស៊ីផ្លែឈើ និងគ្រាប់ធញ្ញជាតិ ដូចជាពោត ជាដើម
-ពេលវាធំអ្នកត្រូវឲ្យវាស៊ី ម្ទេស ម្ទេសប្លោក ម្ទេសហាវ៉ៃ ដែលជួយអោយការបញ្ចេញសំលេងរបស់វាល្អ -យកពេជ្រ(ពេជ្រសុទ្ធ) យកមកធ្វើកាកោសអណ្តាតវារាល់មួយសប្ដាហ៍ម្ដង ដើម្បីអោយអណ្តាតវាទន់និយាយបានច្បាស់-ព្យាយាមបង្រៀនវាអោយចេះនិយាយដូចជាបង្រៀនក្មេងអោយអានអក្សរអញ្ចឹងដែរ-ធ្វើរការបង្ហាត់វារៀងរាល់ថ្ងៃ មិនយូរទេវានឹងអាចនិយាយបានដូចបំណងរបស់អ្នកសម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត