ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
វិជ្ជាមេផ្ទះ

របៀបធ្វើបបរខកង្កែប!

23-Feb-2019 11:31 AM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

+ គ្រឿងផ្សំ៖ទឹកស៊ីអ៊ីវធម្មតា-ទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់-ម្រច- ប្រេងល្ងរ -ស្រាសំរាប់ធ្វើម្ហូប- ម្សៅស៊ុប- ម្សៅឆា-ស្ករស
+ ធ្វើទឹករំងាស់៖-ទឹកស៊ីអ៊ីវធម្មតា-ទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់ ១ស្លាបព្រា-ស្រាសំរាប់ធ្វើម្ហូប-ម្រេច-ម្សៅស៊ុប-ស្កសរ-ដាក់ទឹកបន្តិច+រួចឆារកង្កែបដោយប្រើ៖-ប្រេងឆា-ខ្ទឹមសរ-គល់ស្លឹកខ្ទឹម-ខ្ញី-ម្ទេស+រំងាស់ ៥ ទៅ ៦ នាទី រួចដាក់ម្សៅឆារលាយជាមួយទឹក នឹងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមរួចជាការស្រេច។សម្រួលអត្ថបទដោយ៖ខ្ទឹមស