ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ចំណេះដឹងទូទៅ

ផ្លាស់ប្តូរទីស្ងួតហួតហែង ទៅជាស្ថានសួគ៌គួរចង់រស់នៅ

18-Feb-2019 11:48 AM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

នេះជាគំនិតច្នៃប្រឌិតមួយដ៏ប្រសើរក្នុងការផ្លាស់ប្តូរទីស្ងួតហែង ទៅជាស្ថានសួគ៌គួរចង់រស់នៅ។

Image may contain: plant, tree, outdoor and natureImage may contain: tree, house, plant, sky, outdoor, nature and waterImage may contain: plant, tree and outdoor

ពីទីដីស្ងួតហួតហែងគ្មានជីវិតជីវ៉ា ទៅជាកន្លែងដែលត្រជាក់ត្រជុំ ពោរពេញដោយខ្សែទឹកហូរ គួរជាទីរស់នៅពន់ពេកណាស់!

Image may contain: 1 person, smiling, tree, shoes, outdoor and natureImage may contain: plant, tree, bridge, outdoor, nature and waterImage may contain: plant, outdoor and foodImage may contain: plant, outdoor, water and natureImage may contain: one or more people, people standing, child, outdoor, nature and waterImage may contain: outdoor, water and natureImage may contain: plant, tree and outdoorImage may contain: outdoor and natureសម្រួលអត្ថបទ៖ កូនផ្កាម្លិះ