ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារកសិកម្ម

បច្ចេកទេសធ្វើជីកំប៉ុសជំនួយអោយផ្លែផ្អែម

16-Jan-2019 10:32 AM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

*ធាតុផ្សំ៖ ក្បាលត្រី (សំណល់ត្រី) 3គក ស្ករងូ 1គក ជី EM 0.5លីត្រ និងទឹក 10លីត្រ។

*វិធីធ្វើ៖ ដាក់ធុង ឬពាង ក្នុងម្លប់ ហើយដាក់ធាតផ្សំក្នុងធុង ឬពាង រួចកូរល្បាយ3ថ្ងៃម្តង។ ត្រូវទុកយ៉ាងតិច7ខែ អាចយកទៅប្រើបាន

*វិធីប្រើ
-យកល្បាយ1លីត្រ លាយទឹក100លីត្រ
-បាញ់តាមគល់ដំណាំឈើហូបផ្លែ៕

សម្រួលអត្ថបទៈ អ៊ាង សុផល្លែត