ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឱសថបុរាណធម្មជាតិ

ស្លឹកទៀបបារាំងព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងជំងឺខ្វះឈាម! Soursop (guyabano) leaves, Cambodia Natural Remedy For Diabetes and Anemia!

12-Jul-2017 02:27 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

ព្យាបាលជំងឺ៖ ទឹកនោមផ្អែម និងជំងឺខ្វះឈាម!

ILLNESS: Diabetes and Anemia

 
ប្រភេទរុក្ខជាតិ៖ ស្លឹកទៀបបារាំង

PLANT: Soursop (guyabano) leaves

វិធីធ្វើ/ INSTRUCTION:៖

 • ដាំទឹកមួយលីត្រ
 • Boil one liter of water
 • បេះស្លឹកទៀបបារាំងស្រស់ ឬស្ងួតដប់ប្រាំសន្លឹក
 • Take 15 fresh or dried soursop leaves

 • យកមែកទៀបបារាំងមួយមែកតូច ហើយកាត់ជាជាកង់ខ្លីៗ
 • Take one small branch and cut into small pieces
 • ដាក់ទាំងស្លឹកទៀប ទាំងមែកទៀបក្នុងទឹកកំពុងពុះ
 • Put both leaves and branch into the boiling water

 • រំងាស់ទឹកពីរយកទឹកមួយ
 • Keep it boiling for thirty minutes or until half of the water evaporated
 • ច្រោះយកស្លឹក និងមែកទៀបចេញ ។
 • Filter the leaves and the branch out

វិធីប្រើ/ DOSAGE៖

 • ញ៉ាំមួយកែវ (១៦៥មល) បីដងក្ នុងមួយថ្ងៃ គឺពេលព្រឹក ថ្ងៃត្រង់ និងល្ងាច ជារៀងរាល់ថ្ងៃ
 • Drink one cup (165 ml) three times daily – morning, afternoon and at night
 • អាចញ៉ាំជាមួយទឹកផ្លែឈើ ឬជាមួយទឹកឃ្មុំបាន តែមិនអាចញ៉ាំជាមួយស្ករទេ
 • Can add half spoon of lime juice, two mint leaves, or add some honey but not sugar for better taste.

លទ្ធផល/ RESULT៖

 • ពេលញ៉ាំហើយ អាចមានអាការៈក្តៅខ្លួន
 • Body temperature may rise, but not to worry
 • អាចញ៉ាំទឹក ឬទឹកផ្លែឈើឱ្យច្រើនដើម្បីបញ្ចុះកំដៅ
 • Drink lots of water or juice to lower the temperature

 • ជាប់ផ្តើមទទួលលទ្ធផលក្នុងរយៈពេលពីរសប្តាហ៍ ទៅបួនសប្តាហ៍។
 • Result of improvement can be seen in two to four weeks.

កំណត់ចំណាំ/ REMARK៖

 • ខ្ញុំសូមចែកចាយចំណេះដឹននេះសម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងចំណេះដឹង។
 • I am sharing this for knowledge and information only.
 • សូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះជាមួយពេទ្យឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។

វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងនៅពេលដែអ្នកមិនមានជម្រើសផ្សេង។

 • Please consult with a doctor or a specialist before consuming. This natural treatment can be used when there is no other choices.

អត្ថបទដោយ៖ អ៊ាង សុផល្លែត By Eang Sophalleth  (www.eangsophalleth.com)

Facebook.com/SOPHALLETH

☞☞☞ សូមរក្សារនូវទម្រង់អត្ថបទដើមទាំងស្រុងនូវរាល់ប្រភពដែលយកអត្ថបទរបស់ខ្ញុំទៅចែកចាយបន្ត។