ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
គ្មាន

ថ្នាំនេះល្វីងបន្តិចហើយចំពោះអ្នកកើតទឹកនោមផ្អែម សូមសាកល្បងមិនអស់ប្រាក់ទេ !!

14-Feb-2019 09:36 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

ខាងក្រោមនេះជាថ្នាំជួយបន្ថយរោគទឹកនោមផ្អែម បងប្អូនអាចសាក

ល្បងបាន ព្រោះមានមានអ្នកបានធូរច្រើនស្ទើរតែជាដាច់ទៅហើយ។

ថ្នាំជួយបន្ថយរោគទឹកនោមផ្អែម

១-ដើមក្លិនទា ឬពុទ្រាឈ្លូស

២-ស្លឹកម៉ៃសាក់

៣-ស្លឹកភ្លូ

៤-ដើមទាបបារាំង

៥-ដើមទទឹម

របៀបផ្សំថ្នាំ៖

-ដើមក្លិនទា ៦ខាំ

-ស្លឹកម៉ៃសាក់ ៦ខាំ

-ស្លឹក ឬដើមភ្លូ ៦ខាំ

-ស្លឹក ឬដើមទៀបបារាំង ៦ខាំ

-ដើមទទឹម ១គីឡូក្រាម

សូមយកវត្ថុខាងលើនេះទៅលាយចូលគ្នារួចដាំទឹកមួយទឹក១កំសៀវ ផឹកជាប្រចាំធម្មតា។

ប្រភព៖ kongheananvantagedisadvantage

** សូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងនៅពេលដែអ្នកមិនមានជម្រើសផ្សេង។**