ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
វិជ្ជាមេផ្ទះ

ងាយៗវិធីធ្វើទឹកសណ្តែកខៀវ ឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្ត!

09-Jan-2019 05:09 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

គ្រឿងផ្សំ៖ ទឹក ១លីត្រ, សណ្តែកខៀវ ៣០០ក្រាម, ទឹក ៣០០មីលីលីត្រ, ស្លឹកតើយ ១០សន្លឹក, ស្ករស ២០០ក្រាម, ទឹកដោះគោស្រស់ ៣០០មីលីលីត្រ។

វិធីធ្វើ​៖

១.យកស្លឹកតើយលាងឲ្យស្អាត រួចកាត់ខ្លីដាក់កិនជាមួយទឹក ៣០០មីលីលីត្រ កិនឲ្យសព្វល្អ រួចច្រោះកុំឲ្យដោយកាក

២.យកសណ្តែកដាក់តាំ្រទឹក ទុកចោលរយៈពេល ៤ម៉ោង រួចស្រង់យកទៅដាក់កិនជាមួយទឹក ១លីត្រ កីនចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អ ហើយច្រោះកុំឲ្យដោយកាក

៣.យកទៅចាក់ចូលឆ្នាំង ដាំឲ្យពុះ រួចដាក់ស្ករស ចូលកូរឲ្យសព្វ ហើយចាក់ទឹកស្លឹកតើយចូល កូរចូលគ្នា រួចដាក់ទឹកដោះគោស្រស់ចូល កូរចូលគ្នាទុកមួយរំពុះ ហើយជាការស្រេច។

សម្រួលអត្ថបទដោយ៖ ស្រីពៅ