ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារកសិកម្ម

គ្រាប់ស្រូវដុះពន្លកជួយឱ្យមាន់ឆាប់ធំធាត់រហ័ស!

26-Jan-2019 03:14 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

គ្រាប់ស្រូវដុះពន្លក ផ្ទុកទៅដោយប្រូតេអីនខ្ពស់ វីតាមីន C, វីតាមីន B, វីតាមីន E និងជាតិសរសៃ ដែលជួយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធប្រសាទវាដំណើរការល្អ ដែលជួយឲ្យវាឆាប់ធំធាត់រហ័ស។ ជួយក្នុងការរំលាយអាហាររបស់មាន់ និងធ្វើឱ្យមានសុខភាពល្អ។

វិធីធ្វើ៖ ត្រាំគ្រាប់ស្រូវក្នុងទឹករយៈពេល១យប់

ស្រង់វាឡើង និងប្រោះទឹក១ថ្ងៃ៣ដង

រយៈពេល៣-៤ថ្ងៃ យើងអាចយកមកឲ្យមាន់ស៊ីបាន

យកវាលាយជាមួយចំណីផ្សេងទៀត ដើម្បីទទួលបានសារធាតុចិញ្ចឹមមាន់ ជួយឲ្យមានសុខភាពល្អ។

អត្ថបទដោយ៖ អ៊ាង សុផល្លែត