វីធីជម្រុះសាច់ដុះ /NATURAL REMEDY FOR REMOVING SKIN TAGS

16514

តើការប្រើទឹកក្រូចឆ្មារអាចកម្ចាត់ សាច់ដុះលើស្បែកពិតមែនដែរឬទេ?

ឱសថធម្មជាតិ មានប្រសិទ្ធភាព 100% ងាយស្រួលបំផុត!

Does lemon juice for skin tag removal work? It’s certainly a cost-effective and 100% natural remedy that’s simple to use at home.

រូបមន្ត៖

ព្យាបាល/ ILLNESS: សាច់ដុះ /skin tags

រុក្ខជាតិ/ PLANT: ក្រូចឆ្មារ /Lemon

ក្រូចឆ្មារខ្មែរ

ឬក្រូចឆ្មារពណ៌លឿង

វិធីធ្វើ/ INSTRUCTION:

-ហាន់ក្រូឆ្មារមួយផ្លែ ហើយច្របាច់យកទឹក

-extract juice from one lemon

-ដាក់សំឡីត្រាំនៅក្នុងទឹកក្រូចឆ្មារ

-Soak a cotton ball in the lemon juice.

-លាបទឹកក្រូចឆ្មារទៅលើសាច់ដុះ

-Apply the cotton ball directly to the skin tags daily.

-លាបនៅពេលព្រឹក រសៀល និងយប់ រហូតទទួលបានលទ្ធផល។ វាទាមទាររយៈពេល និងការអនុវត្តឱ្យបានទៀងទាត់

You’ll need to apply lemon juice to skin tags morning, late afternoon and night until you achieve the desired result. It will require diligence and consistency.

-ទុកវាដោយមិនបាច់លាងចេញ។

-best not to wash off.

លទ្ធផល/RESULT:

-អាចទទួលលទ្ធផលល្អបានក្នុរយៈពេល៤សប្ដាហ៍។

-Result can be seen within 4 week or sooner.

កំណត់ចំណាំ/REMARK:

-ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធិព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹង

-I am sharing this for knowledge and information only.

 

អត្ថបទដោយ៖ អ៊ាង សុផល្លែត

ឯកសារយោង៖ Skin Tags Gone

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here