វិធី ធ្វើ ដំឡួងមីចំហុយ ទឹកខ្ទិះដូង ឆ្ងាញ់ជាប់មាត់!!

162

វិធី ធ្វើ ដំឡួងមីចំហុយ ទឹកខ្ទិះដូង ឆ្ងាញ់ជាប់មាត់!!+គ្រឿងផ្សំ៖-ដំឡូងមី ឬដំឡូងឈើ -ទឹកស្ករ -ទឹកខ្ទិះដូង -អំបិលបន្តិច -ស្លឹកខ្ទឹម+វិធីធ្វើ ៖ -ចិតដំឡូងមី ដុំៗ ដាក់ចំហុយឲ្យឆ្អិន។-ដាំទឹកស្ករ លាយទឹកខ្ទិះ ដាក់អំបិលបន្តិច ។ រោយស្លឹមខ្ទឹម ពេលទទួលទាន ដួសដំឡូងដាក់ចាន។-បើចង់ឈ្ងុយ រោយល្ងលីងពីលើថែមទៀត។

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here