វិធីព្យាបាលគ្រុនឈាម! KHMER NATURAL REMEDY FOR DENGUE FEVER

2083

*ជំងឺ/ILLNESS: គ្រុនឈាម/Dengue fever

*រុក្ខជាតិ/PLANT: ស្លឹកល្ហុង និងខ្ញី/ Papaya leaves and ginger

*វិធីធ្វើ/INSTRUCTION:

–  ហាន់ស្លឹកល្ហុង ២សន្លឹក/slice 2 fresh papaya leaves

–  ចិតខ្ញីបីចំណិត/slice three slices of ginger

–  ទឹកមួយកែវ/a glass of water

–  ដាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនក្រឡុក/put in a blender machine

–  ក្រឡុកឱ្យបានសព្វល្អ/Blend well.

*វិធីប្រើប្រាស់/ Dosage

–   មនុស្សពេញវយ័៖ ១០មល ពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃ

–  Adult: 10ml twice a day.

–  កុមារ៖ ៥មល ពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃ

–  Children: 5ml twice a day

–  ហាមលាយស្ករ ឬអំបិលចូល

– Warning: do not add sugar or salt to the drink.

*កំណត់ចំណាំ/REMARK:

–  ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធីព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹងសូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះយោបល់ជា មួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្រជំនាញឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងបាន នៅពេលដែលមិនមានជម្រើសផ្សេង។ I am sharing this for knowledge and information only.  Please consult with doctor and/or specialist first before using it. This natural remedy should be used when there is no other choice only.

អត្ថបទដោយ៖ អ៊ាង សុផល្លែត

☞☞☞ សូមរក្សារនូវទម្រង់អត្ថបទដើមទាំងស្រុង នូវរាល់ប្រភពដែលយកអត្ថបទរបស់ខ្ញុំទៅចែកចាយបន្ត។

 

 

 

 

 

 

 

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here