វិធីធ្វើ ដំឡូងមីចំហុយទឹកខ្ទិះដូង!!

187

ដំឡូងមីចំហុយទឹកខ្ទិះដូង

គ្រឿងផ្សំ៖ -ដំឡូងមីឬដំឡូងឈើ -ទឹកស្ករ -ទឹកខ្ទិះដូង -អំបិលបន្តិច -ស្លឹកខ្ទឹម

របៀបធ្វើ

១-ចិតដំឡូងមី ជាដុំៗ ដាក់ចំហុយ ឲ្យឆ្អិន។

២-ដាំទឹកស្ករ លាយទឹកខ្ទិះ ដាក់អំបិលបន្តិច ហើយរោយស្លឹកខ្ទឹម ពេលទទួលទាន ដួសដំឡូងដាក់ចាន

ច្រូចទឹកស្ករលាយទឹកខ្ទិះ។

៣-បើចង់ឈ្ងុយ រោយល្ងលីងពីលើថែមទៀត។សម្រួលអត្ថបទដោយ៖ខ្ទឹមស

 

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here